Innovative Recruitment Agency – How We Elevate Industry Quality!

Recruitment agencies are now deeply ingrained in the IT market landscape. Many companies use such services either consistently or on an ad-hoc basis. Due to the high demand, this industry is continuously evolving, creating opportunities for improving quality and implementing innovations. One such innovation we consider is operating in a subscription model, allowing for a […]

Innowacyjna agencja rekrutacyjna – jak podnosimy jakość branży!

Agencje rekrutacyjne są obecnie silnie wpisane w krajobraz rynku IT. Wiele firm korzysta z takich usług stale lub doraźnie. Ze względu na duże zapotrzebowanie branża ta stale się rozwija, a to rodzi przestrzeń na podnoszenie jakości oraz wdrażanie innowacji. Jako jedną z nich traktujemy działanie w modelu abonamentowym, który pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie […]

Recruitment Subscription and Recruitment Process Outsourcing (RPO)

The common operating model of most recruitment agencies is well-known. Typically, it involves paying for hiring a candidate, sometimes even up to three times their salary. In the Polish market, there are also services referred to as Recruitment Process Outsourcing, or RPO, which can be an alternative to the traditional agency model. This model involves […]

Abonament rekrutacyjny a Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Powszechny model działania większości agencji rekrutacyjnych jest doskonale znany. Zazwyczaj polega na tym, że płaci się za zatrudnienie kandydata nawet 3-krotność jego wynagrodzenia. Na polskim rynku dostępne są również usługi nazywane Recruitment Proces Outsourcing, czyli tak zwane RPO, które mogą być alternatywą dla klasycznego modelu agencyjnego. Ten model polega na wyoutsourcowaniu działań HR-owych na zewnątrz.  […]

What should you consider when choosing an IT recruitment agency?

Are you looking for qualified IT personnel but unsure how to select the right recruitment agency to help you in this challenging mission? You’re not alone! The IT market is rapidly evolving, and the recruitment niche within the industry is becoming increasingly crowded. Therefore, we would like to present a few points for you to […]

Czym się kierować przy wyborze agencji rekrutacyjnej IT?

Szukasz wykwalifikowanej kadry IT, ale nie wiesz, jak wybrać odpowiednią agencję rekrutacyjną, która pomoże Ci w tej trudnej misji? Nie jesteś z tym sam! Rynek IT rozwija się bardzo szybko, a nisza rekrutacyjna w branży jest coraz bardziej zapełniona. Dlatego chcielibyśmy przedstawić Ci kilka punktów, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze agencji rekrutacyjnej IT. […]