Polityka prywatności:

Bezpieczeństwo naszych klientów to dla nas priorytet. Nasza polityka prywatności zapewnia pełną transparentność procesów przetwarzania danych osobowych. Chcemy podkreślić, że wszystkie działania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych. Oprócz naturalnego przestrzegania przepisów prawa dotyczących danych osobowych, w tym między innymi RODO, zobowiązujemy się również do odpowiedzialnego obchodzenia się z Twoimi danymi zapewniając w ten sposób ochronę Twojej prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: w.stefaniak@scaleup.com.pl.

Informacje o Administratorze:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Scale Up Wiktoria Stefaniak, ul. Przestrzenna 42/1, 50-534 Wrocław, NIP: 8982261627, REGON: 387522951 (dalej: Scale Up) – zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Scale Up Wiktoria Stefaniak, ul. Przestrzenna 42/1, 50-534 Wrocław, NIP: 8982261627, REGON: 387522951 (dalej: Scale Up) – zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych – podstawowe informacje:

 1. Użytkownikiem polityki prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca niniejszą stronę internetową. w tym:
  – Użytkowników strony internetowej, czyli osób które oglądają naszą stronę www;
  – Osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem dedykowanych formularzy.
 2. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym:
  – identyfikator internetowy,
  – informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies,
  – IP urządzenia,
  – dane o lokalizacji.
 3. Scale Up z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych. Scale Up zabezpiecza, także wszelkie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Scale Up, a upoważnienie każdorazowo wynika z pełnionych obowiązków przez osobę upoważnioną.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane:

 1. Scale Up przetwarza dane osobowe w celu:
  – umożliwienia działań sprzedażowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie usług oferowanych przez Scale Up przy uwzględnieniu potrzeb każdego Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz działań marketingowych,
  – analitycznym, którego celem jest analizowanie aktywności użytkowników co umożliwia optymalizację działań marketingowych. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dane mogą być przetwarzane również w celach technicznych.

Kim są odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe nie zostaną przekazane do Państw trzecich.
W związku z charakterem działalności, dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom odpowiedzialnym za dostarczenie usług związanych z obsługą systemów informatycznych oraz platform marketingowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy w od tego w jakim celu zostały zebrane lub jakiego rodzaju zgoda została wyrażona. Po zakończeniu celu przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane, wyjątek tutaj może stanowić konieczność przetwarzania w związku przepisami prawa lub uzasadnionych interesem administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Rodzaj danych

Okres

Pliki cookies

Pliki cookies są przechowywane na Twoich urządzeniach i mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Informacje z formularzy kontaktowych

Zgodnie ze zgłoszeniem do czasu realizacji zgłoszenia, w przypadku dodatkowego wyrażania zgody zgodnie z materiałem informacyjnym jej dotyczącym, zgodnie z uzasadnionym interesem Scale Up 3 lata.

Uprawnienia Użytkownika:

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Scale Up lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, napisz do nas na adres e-mail: w.stefaniak@scaleup.com.pl.
 3.  Osoby których dane osobowe przetwarzamy mają również prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, którym w Polsce jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Polityka Cookies:

 1. Strona scaleup.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego, którego używasz do przeglądania naszego serwisu. Nasz Serwis wykorzystuje kilka typów ciasteczek: sesyjne – identyfikujące użytkownika w Serwisie, statystyczne – przeznaczone do celów statystycznych, funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności serwisu.
 3. Wszystkie pytania dotyczące korzystania z ciasteczek znajdziesz w opcji “Pomoc” swojej przeglądarki stron internetowych.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania ciasteczek podmiotom zewnętrznym, jednak tylko w przypadku, gdy tak stanowi prawo

Co możesz zrobić, jeśli nie lubisz plików Cookies:

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez wyraźnej zgody użytkownika. Dowiedz się, jak to działa w Twojej przeglądarce:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera:
https://www.opera.com/pl/privacy/cookies

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Zasady zmiany w Polityce prywatności:

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja dokumentu jest dostępna na naszej stronie.