What influences the efficiency of recruiters and how can it be improved?

Effective recruitment is not an easy task. Some recruitment processes, due to their specificity or industry, can drag on indefinitely, which can have a negative impact on the recruitment team’s work. As a recruitment agency, we strive to improve the efficiency of our team on a daily basis, if we see the need for it. […]

Co wpływa na efektywność rekruterów i jak ją poprawić?

Skuteczne prowadzenie rekrutacji nie jest prostym zadaniem. Niektóre procesy rekrutacyjne, z względu na swoją specyfikę czy branżę mogą ciągnąć się w nieskończoność co może mieć negatywny wpływ na pracę zespołu rekrutacyjnego. Jako agencja rekrutacyjna na co dzień staramy się poprawiać efektywność naszego zespołu, jeśli widzimy taką potrzebę. A, że wymiana wiedzy jest czymś, co w […]

Czy powiększyć zespół? Czyli co trzeba rozważyć przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rekrutacja to temat, który dotyka każdego managera. Osoba, która zarządza zespołem, prędzej czy później, staje przed trudnym pytaniem czy jest to odpowiedni moment, żeby go powiększyć. Przy podejmowaniu takich decyzji należy rozważyć różne aspekty ze styku potrzeb biznesu i pracowników. Dogłębna analiza sześciu kluczowych obszarów pozwoli podjąć odpowiedzialną decyzję opartą na faktach, która będzie mieć […]