What are the latest trends in the IT industry?

The technology industry is developing at a rapid pace, influencing all aspects of our lives. Along with the dynamic advancement of technology, new trends in the IT industry are emerging. From artificial intelligence to the Internet of Things, here are some of the key trends shaping the future of this field, along with descriptions of […]

Jakie są najnowsze trendy w branży IT?

Branża technologiczna rozwija się w zawrotnym tempie, wpływając na wszystkie aspekty naszego życia. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii pojawiają się również nowe trendy w branży IT. Od sztucznej inteligencji po internet rzeczy, oto kilka najważniejszych trendów, które kształtują przyszłość tej dziedziny, wraz z opisem niezbędnych umiejętności. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML): AI i […]

Trends in IT Recruitment in 2022

In the past month, many articles and forecasts about the job market trends in 2022 have surfaced online. However, as IT recruitment specialists, we know that our industry operates by its own rules. We’ve decided to conduct six inspiring conversations with individuals you’re likely familiar with. These remarkable experts have shared their insights on redefining […]

Trendy w rekrutacji IT w 2022 roku

W mijającym miesiącu w sieci pojawiło się wiele informacji dotyczących trendów i prognoz na rynek pracy w 2022 roku. Jako specjaliści od rekrutacji IT wiemy jednak, że branża w której działamy rządzi się własnymi prawami. Postanowiliśmy przeprowadzić 6 inspirujących rozmów z osobami, które na pewno dobrze kojarzycie. Wspaniali eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami mówiąc o […]